Біохімічні дослідження

БІОХІМІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ

1003 Альбумін 45 6 год.
1006 Білірубін загальний 45 6 год.
1007 Білірубін прямий 45 6 год.
1001 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 45 6 год.
1002 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 45 6 год.
1012 Загальний білок 45 6 год.
1016 Лужна фосфатаза 45 6 год.
1019 Тимолова проба 45 6 год.
1014 Лактатдегідрогеназа 45 6 год.
1011 ГГТ 45 6 год.
1008 КОМПЛЕКС БІЛІРУБІН ФРАКЦІЇ: Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий 135 6 год.
1000

КОМПЛЕКС ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ

7 показників: Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямийАЛТ, АСТ, ГГТ, Тимолова проба

280 6 год.
5229

СІТО – КОМПЛЕКС ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ

7 показників: Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямийАЛТ, АСТ, ГГТ, Тимолова проба

330 2 год.
5203

КОМПЛЕКС Печінкові проби розшерений

11 показників: загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін, альбумін, загальний білок, АСТ, АЛТ, ГГТ, тимолова проба, лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа

445 6 год.
5204

КОМПЛЕКС Стан ШКТ № 1

13 показників: Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула, Глюкоза крові(венозна), загальний білірубін, кон’югований (прямий) білірубін, непрямий білірубін, загальний білок, АСТ, АЛТ, ГГТ, тимолова проба, лужна фосфатаза, Амілаза,Ліпаза

615 6 год.
5205

КОМПЛЕКС СТАН ШКТ № 2:

16 показників: Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула, Глюкоза крові(венозна), загальний білірубін, кон’югований (прямий) білірубін, непрямий білірубін, альбумін, загальний білок, АСТ, АЛТ, ГГТ, тимолова проба, лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, Амілаза, Ліпаза, Холестерин

740 6 год.
5206

КОМПЛЕКС:СТАН ПЕЧІНКИ та Скринінг на гепатити

14 показників: загальний білірубін, кон’югований (прямий) білірубін, непрямий білірубін, альбумін, загальний білок, АСТ, АЛТ, ГГТ, тимолова проба, лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, загальний холестерин, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла, Гепатит В(HBsAg) поверхневий антиген – методом ІФА)

710 6 год.

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ  ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН

1004 Амілаза 55 6 год.
1005 Амілаза в сечі (Діастаза сечі) 55 6 год.
1015 Ліпаза 60 6 год.
2040 Інсулін 170 6 год.
2041 С-пептид 180 6 год.
2042 Лептин 280 6 год.
1020 Гліколізований гемоглобін 170 6 год.
1104 Глюкозотолерантний тест (з розхідними матеріалами для здачі аналізу) 170 3 год.
1101 Глюкоза (експрес –метод, капілярна кров) 50 до 15 хв.
1009 Глюкоза крові 45 6 год.
1010 Глюкоза сечі 45 6 год.
2045 Індекс НОМА  (Глюкоза, Інсулін та розрахунок їх співвідношення) 215 6 год.
5211

КОМПЛЕКС ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА

2 показника: Амілаза, Ліпаза

115 6 год.
5207

КОМПЛЕКС Діагностика цукрового діабету №1

4 показника: Індекс НОМА(Глюкоза + Інсулін), С – пептид, Гліколізований гемоглобін

565 6 год.
5208

КОМПЛЕКС Діагностика цукрового діабету  №2:

2 показника: С–пептид, Гліколізований гемоглобін

350 6 год.
5209

КОМПЛЕКС ДІАБЕТ ТА ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ОБМІН:

3 показника: Гліколізований гемоглобін, Індекс НОМА (Глюкоза + Інсулін),

385 6 год.
5212

КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИКА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ

3 показника: Індекс НОМА(Глюкоза + Інсулін), С-пептид

395 6 год.

ПОКАЗНИКИ  ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

1033 Холестерин 45 6 год.
1032 Тригліцериди 45 6 год.
1031 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 70 6 год.
1030 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 45 6 год.

 

1034

КОМПЛЕКС ЛІПІДОГРАМА

6 показників: Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-бетталіпопротеїди

295 6 год.
1035

КОМПЛЕКС ХОЛЕСТЕРИН + БЕТА ЛІПОПРОТЕЇДИ

2 показника: Холестерин, пре-бетталіпопротеїди

90 6 год.

 

1036

КОМПЛЕКС ХОЛЕСТЕРИН +ЛПВЩ

3 показника: Холестерин, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності

135 6 год.
5210

КОМПЛЕКС Надмірна Маса тіла

9 показників: Гліколізований гемоглобін, Індекс НОМА (Глюкоза + Інсулін), Лептин, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-бетталіпопротеїди)

865 6 год.
5213

КОМПЛЕКС МЕТАБОЛІЧНИЙ

10 показників: С-пептид, Інсулін, Глюкоза крові, Сечова кислота, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, пре-бетталіпопротеїди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієн атерогенності)

735 6 год.

ПОКАЗНИКИ  ФУНКЦІЇ  НИРОК

1012 Загальний білок 45 6 год.
1013 Креатинін 45 6 год.
1018 Сечовина 45 6 год.
1017 Сечова кислота 45 6 год.
1003 Альбумін 45 6 год.
5215

КОМПЛЕКС НИРКОВІ ПРОБИ

5 показників: Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота

225 6 год.
5214

КОМПЛЕКС Загальна біохімія

11 показників: загальний білок, загальний білірубін, кон’югований (прямий) білірубін, непрямий білірубін, АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, тригліцериди, глюкоза

450 6 год.
5216

КОМПЛЕКС Стан  нирок

7 показників: Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула, Загальний аналіз сечі з мікроскопією, Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота

350 6 год.

РЕВМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1054 Серомукоїди 45 6 год.
1050 Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 45 6 год.
1055 С-реактивний білок (СРБ) 45 6 год.
1053 Ревматоїдний фактор (РФ) 45 6 год.
1017 Сечова кислота 45 6 год.
1052 Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 355 6 год.
1051 Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 355 6 год.
5227

КОМПЛЕКС  РЕВМОПРОБИ

4 показника: Антистрептолізин-О , С-реактивний білок , Ревматоїдний фактор, Серомукоїди

180 6 год.
5225

КОМПЛЕКС  Здоров’я суглобів

8 показників: Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула, Сечова кислота, Загальний білок,

Антистрептолізин-О , С-реактивний білок , Ревматоїдний фактор, Серомукоїди, Кальцій загальний

395 6 год.

МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ

1042 Кальцій 45 6 год.
1044 Натрій 45 6 год.
1040 Залізо 45 6 год.
1045 Фосфор 45 6 год.
1043 Магній 45 6 год.
1041 Калій 45 6 год.
1046 Хлориди 45 6 год.
1047 Кальцій іонізований 65 6 год.
5222

КОМПЛЕКС  СТАН СЕРЦЯ

4 показника: калій, натрій, хлориди, магній

180 6 год.
5223

КОМПЛЕКС  стан кісток №1

4 показника: кальцій іонізований, фосфор, Вітамін D (у формах D3 і D2), Паратгормон

620 6 год.
5224

КОМПЛЕКС  стан кісток №2

3 показника: кальцій загальний, фосфор, кальцій іонізований

155 6 год.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСТЕОПОРОЗУ ТА  ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН

2046 Паратгормон 210 6 год.
2033 Кальцитонін 250 6 год.
2047 Вітамін D (25-гідроксикальциферол у формах D3 і D2) 300 6 год.
1042 Кальцій загальний 45 6 год.
1047 Кальцій іонізований 65 6 год.
1045 Фосфор 45 6 год.
5228

КОМПЛЕКС Остеопорозний

4 показника: Паратгормон, Кальцій загальний, Фосфор, Вітамін D (у формах D3 і D2)

600 6 год.

КОНТРОЛЬ АНЕМІЇ

2015 Феритин 160 1 день
2016 Фолієва кислота 200 1 день
2017 Цианокобаламин (витамин В12) 150 1 день
1040 Залізо 45 6 год

СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ

2080 Тропонін І 135 6 год
1014 Лактатдегідрогеназа 45 6 год
2018 Гомоцистиїн 320 2 день
1001 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 45 6 год.
1002 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 45 6 год.
1014 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 45 6 год.
1041 Калій 45 6 год.
1044 Натрій 45 6 год.
1043 Магній 45 6 год.
1046 Хлориди 45 6 год.
1047 Кальцій іонізований 65 6 год.
1061 Д-димер (кількісно) 210 3 год.
1055 С-реактивний білок (СРБ) 45 6 год.
5220

КОМПЛЕКС Діагностика інфаркту міокарда

5 показників: Тропонін І, Д-димер, Лактатдегідрогеназа, Аспартатамінотрансфераза, С-реактивний білок

480 6 год.

  ПОКАЗНИКИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ

1064 Тромбіновий час (ТТ) 45 3 год.
1065 Фібриноген 45 3 год.
1062 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 45 3 год.
1063

Протромбіновий індекс (ПІ)

3 показника: протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку

105 3 год.

 

 

1066

КОМПЛЕКС КОАГУЛОГРАМА

6 показників: ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку

220 3 год.
5230

СІТО – КОМПЛЕКС КОАГУЛОГРАМА

6 показників: ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку)

270 1 год.
1061 Д-димер (кількісно) 210 3 год.
5217

КОМПЛЕКС  Стан гемостазу №1

8 показників: Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула, Коагулоргама (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку), Д-димер

495 6 год.
5218

КОМПЛЕКС  Стан гемостазу №2

9 показників: Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула, час згортання та час кровотечі по Дюке, Коагулоргама (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку), Д-димер

540 6 год.
5221

КОМПЛЕКС СТАН СЕРЦЕВО СУДИННОЇ СИСТЕМИ

23 показника: Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-бетталіпопротеїди), Коагулоргама (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку), Креатинін, Сечовина, Глюкоза крові, ТТГ, Калій, Магній, Натрій, Хлориди, ЛДГ, АСТ)

1055 6 год.
5219

КОМПЛЕКС Стан судин

14 показників: Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула, глюкоза крові(венозна), Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, пре-бетталіпопротеїди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієн атерогенності), Коагулоргама (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку)

610 6 год.

 

5201

КОМПЛЕКС ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ №1

20 показників:

Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула,

Глюкоза крові(венозна),

ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ

(Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, АЛТ, АСТ, ГГТ, Тимолова проба),

Ниркові проби (Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота).

Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-бетталіпопротеїди).

900 6 год.
5202

КОМПЛЕКС ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ №2

26 показників:

Загальний аналіз крові+ лейкоцитарна формула,

Глюкоза крові(венозна),

ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ

(Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, АЛТ, АСТ, ГГТ, Тимолова проба),

Ниркові проби (Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота).

Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-бетталіпопротеїди),

Коагулограма (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку)

1100 6 год.
5226

КОМПЛЕКС передопераційний

26 показників:

Загальний аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ),

Загальний аналіз сечі з мікроскопією,

Загальна біохімія, (загальний білок, загальний білірубін, кон’югований (прямий) білірубін, непрямий білірубін, АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, тригліцериди,глюкоза)

Коагулограма (ТТ, фібриноген, АЧТЧ, протромбіновий час, МНВ, протромбін по Квіку),

Група крові, резус фактор,

ВІЛ сумарні антитіла,

Сифіліс (Сумарні антитіла до Treponema Pallidum),

Гепатит С (HCV ) сумарні антитіла,

Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген

1450 6 г