Гормональні дослідження

ГОРМОНАЛЬНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

 ГОРМОНИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СФЕРИ

2009 Пролактин 135 6 год.
2012 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 135 6 год.
2007 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ ) 135 6 год.
2005 Естрадіол 135 6 год.
2008 Прогестерон 135 6 год.
2010 Тестостерон загальний 145 6 год.
2011 Тестостерон вільний 160 6 год.
2003 Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG) 160 6 год.
2006 Кортизол 150 6 год.
2001 Антимюллерів гормон (АМН) 450 6 год.
2002 Антиспермальні антитіла 210 6 год.
2004 Дегідроепіандростерон сульфат ( ДГЕА сульфат ) 150 6 год.
2013 17-оксипрогестерон ( 17-ОПГ ) 170 6 год.
2000 Андростендіон 170 6 год.
2014 Соматотропний гормон 170 2 дні.
2020 Індекс вільного тестостерону : тестостерон  загальний + SHBG і їх співвідношення 330 6 год.
2047 ВІТАМІН D (25-гідроксикальциферол у формах D3 (холекальциферол) і D2 (ергокальциферол)) 300 6 год.

ГОРМОНИ ГІПОФІЗАРНО – НАДНИРНИКОВОЇ ОСІ

2015 АКТГ 285 2 дні
2006 Кортизол 150 6 год.
2084 Кортизол в сечі 290 6 год.
2004 Дегідроепіандростерон сульфат ( ДГЕА сульфат ) 150 6 год.
2013 17-оксипрогестерон ( 17-ОПГ ) 170 6 год.

ГОРМОНИ ЩИТОПОДІБНОЇ  ЗАЛОЗИ

2037 Трийодтеронін (Т3 вільний) 130 6 год.
2036 Тироксин  (Т4 вільний) 130 6 год.
2035 Тиреотропний гормон (ТТГ ) 130 6 год.
2031 Антитіла до Тиреоглобуліну  (АТдоТГ) 150 6 год.
2032 Антитіла до Тиреопероксидази  (АТдоТПО) 150 6 год.
2033 Кальцитонін 250 6 год.
2034 Тиреоглобулін 160 6 год.

Комплекси гормональних дослідженнь

5101

щитоподібна залоза

3 показника: ТТГ, Т3  та  Т4 вільний

350 6 год.
5102

Тиреоїдний скринінг№ 1

3 показника: ТТГ, Т4 вільний, АТдоТПО

370 6 год.
5103

Тиреоїдний скринінг№  2

3 показника: ТТГ, Т4 вільний, АТдоТГ

370 6 год.
5104

Діагностика гіпертиреозу

4 показника: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТдоТПО

485 6 год.
5105

Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі  № 1

4 показника: ТТГ, Т4,  АТдоТПО, Кальцитонін

595 6 год.
5106

Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі  № 2

5 показників: ТТГ, Т4, Т3, АТдоТГ, Кальцитонін

710 6 год.
5107

Діагностика МЕДУЛЯРНОГО РАКу  ЩИТоподібної ЗАЛОЗИ

6 показників: (кальцитонін, паратгормон, РЕА, кальцій загальний, альбумін, Вітамін Д)

1020 6 год.
5108

Оцінка функції та аутоімунного процесу

5 показників: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТдоТГ, АТдоТПО

620 6 год.
5109

Онкодіагностика щитоподібної залози

4 показника: АТдоТГ, Тиреоглобулін, ТТГ, РЕА

550 6 год.
5110

Післяопераційний моніторинг  щитоподібної залози

5 показників: ТТГ, Т4 вільний, Тиреоглобулін, АТдоТГ, кальцитонін

740 6 год.
5111

Паратиреоїдний СКРИНІНГ

4 показника: паратгормон, кальцій, фосфор, Вітамін Д

600 6 год.

 

5112

Надлишкова вага

12 показників: ТТГ, пролактин, тестостерон загальний, кортизол, індекс HOMA (Глюкоза+Інсулін), С–пептид, глікований гемоглобін (HbA1c), лептин, АЛТ, холестерин, ХЛНЩ)

1410 6 год.

 

 

5113

Проблемна шкіра

6 показників: індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний + СЗГ), вільний тестостерон, ДГЕА сульфат,

17-ОПГ, Андростендінон.

900 6 год.
5114

Проблемна шкіра – розширений скринінг

12 показників: індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний + СЗГ), вільний тестостерон, ДГЕА сульфат,

17-ОПГ, Андростендінон, Печінкові проби (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, АСТ АЛТ, ГТТ, Тимолова проба)

1165 6 год.
5115

Чоловіче гормональне здоров’я

13 показників: Індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний + СЗГ), ФСГ, ЛГ, ПСА загальний, ТТГ, ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності, пре-бетталіпопротеїди), глюкоза

1215 6 год.
5116

Жіноче гормональне здоров’я

7 показників: пролактин, ФСГ, ЛГ естрадіол ,прогестерон, тестостерон загальний, ТТГ

950 6 год.
5117

Контроль першої фази місячного циклу

4 показника: пролактин, ФСГ,ЛГ, Естрадіол

540 6 год.
5118

Контроль другої фази місячного циклу

3 показника: ЛГ, прогестерон, естрадіол

405 6 год.
5119

Діагностика гіперандрогенних порушень

7 показників: вільний тестостерон, індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний + СЗГ), кортизол, ДГЕА-сульфат, 17-ОПГ, Андростендінон

1130 6 год.
5120

ДІАГНОСТИКА  ГОрМОНАЛЬНОГО НЕПЛІДДЯ

10 показників: Пролактин, ФСГ, ЛГ, Естрадіол, Кортизол, Тестостерон заг., ТТГ, АТдоПО, Антимюллерів гормон, вітамін Д

1865 6 год.
5121

ОЦІНКА ОВАРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ

3 показника: ФСГ,Естрадіол, Антимюллерів гормон

720 6 год.
5122

Оцінка ФУНЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГІПОФІЗУ

4 показника: Пролактин,ФСГ,ЛГ,ТТГ,

535 6 год.